۱۳۸۹ مرداد ۱۱, دوشنبه

جنـگ ومـرورآینـده ازآنـدری وزنسنسکی

 Lyrics:Andrey Voznesensky / Photo:David Turnley

  Lyrics:Andrey Voznesensky / Photo:James Natchwey

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر