۱۳۸۹ مرداد ۱۰, یکشنبه

رازهـای مـوفـقـیـت مقـام عظمـای ولایـت!

-برجسته ترین رهبر جهان.
-برخورداری از موقعیت استثنایی.
-رقم خوردن اتفاقات بین المللی حول محور بیانات ایشان.
-اذعان غالب سیاست مداران دنیا به این نکته!
و باقیشو خودتون تو عکس بخونید،حال ندارم تایپ کنم!
پی نوشت به تاریخ 11مهر89:
قرار بود طرف تو این هفته بیاد قـم،که حیوونی سفرش لغو شد.
آخه نه اینکه تمام خصوصیات بالارو هم داره ، طفلی وقت نکرد بره.
یه موقع فکر نکنید مراجع  حاضر نشدن برن ملاقاتش،اصلا،اصلا.!

این تصویر بخشی از ویژه نامه ولایت فقیه توسط مجمع جهانی شیعه شناسی میباشد،که تحت اشراف انصاری بویر احمدی به چاپ میرسد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر