۱۳۹۲ فروردین ۱۲, دوشنبه

جمهوری تبلیغات اسلامی! (بخش پنجم)

در ادامه‌ی مجموعه‌ی جمهوری تبلیغات اسلامی به واکاوی چهار تکنیک‌ مختلف دیگر پرداخته خواهد شد.

قداست و شیفتگی زدایی
شیفتگی زدایی بر این فرض مبتنی است که تا وقتی شهروندان به منصفانه بودن شخصیت و اهداف رهبران و مسئولین خود باور دارند سختی ها و شداید موجود را تکمیل می کنند و تسلیم بیگانگان یا مخالفان نمی شوند . اما زمانی که به شخصیت و اهداف رهبران مشکوک شوند و یا حالت شک و تردید به آنها نگریسته شود ، زمینه گرایش به مبلغ مهیاتر خواهد شد . لذا در تبلیغات برنامه هایی تنظیم می گردد که مخاطبان نسبت به رهبران خود مشکوک گردند . برای این امر مبلغین از دو جنبه وارد می گردند ابتدا حمله به خود سوژه است و سعی می شود با تمهیدات گوناگون اعتبار سوژه مخدوش گردد که برای این منظور از فنون استهزاء، تهمت، دروغ، انگ، شایعه و غیره استفاده می شود. در مرحله دوم اهداف زیر سوال رفته و سعی می‌شود اهداف دست نیافتنی، انتزاعی، در راستای منافع شخصی و گروهی، مغایر منافع شهروندان و غیره ترسیم شود. به این ترتیب مخاطبان تبلیغات در موضع شک و تردید قرار می گیرند که این امر منجر به قداست و شیفتگی زدایی سوژه می گردد . بنابراین باید عنایت داشت که از تقدس بخشی به اموری که قابلیت تقدس زدایی دارند پرهیز شود . بدیهی است دیگر در هیچ کجای دنیا حاکمان قداست ندارند و این سازوکارهای سیاسی است که نحوه ساختار سیاسی کشورها را تعیین می کند. حال در عصر جهانی شدن اگر مبلغی بخواهد حاکمیت را قداست بخشد ، باید بداند این کار بر خلاف تمامی روندهای کنونی سیاسی و احتمال شکست در آن متصور است .

واژه‌های مقدس و حرام
همانطور که در بخش تعاریف از قول کیمبال یونگ آمد: تبلیغات عبارت است از بهره‌گیری کم و بیش عمدی، سیستماتیک و طراحی شده از سمبل‌ها که به طور عمده توسط تلقین و تکنیک‌های روانی مناسب انجام می شود و با هدف تغییر و کنترل افکار، عقاید و ارزش‌ها و در نهایت تغییر رفتار آشکار افراد به سوی مسیر تعیین شده، همراه است . بنابراین تعریف مهمترین رکن در تبلیغات سمبل هایی است که از آن استفاده می شود. سمبل ها می‌توانند تصویری خوشایند و مطلوب در اذهان مخاطبان و همچنین تصویری خشن و غیر قابل قبول بیافرینند . سمبل ها در تبلیغات گستره وسیعی را به خود اختصاص می دهند . این سمبل ها می تواند از موضوعات صددرصد انتزاعی مانند خیر و شر تا سمبل های خیلی عینی و مادی همچون مجسمه آزادی ، صلیب شکسته و برج آزادی در تهران ( که این سمبل ها جنبه عینی و مادی داشته و به راحتی برای مخاطبان قابل رؤیت است ) نشأت بگیرد. تبلیغات به فراخور اهداف ، جامعه نشانگاه ، زمینه های تاریخی و اجتماعی و نوع نگرش مخاطبان ، سمبل هایی را انتخاب یا خلق می نماید و سپس کلیه فعالیت های تبلیغی خود را براساس آن استقرار می‌سازند . برای مثال صلیب شکسته در آلمان نازی، سمبل موفقیت ، پیروزی و برحق بودن ملت آلمان محسوب می شد و در مقطع جنگ جهانی دوم باعث توجیه جنگ در بین آلمان‌ها بود، هر چند که امروزه تنها ، سمبلی از هیتلر و جنایات جنگ دوم جهانی به شمار می رود . سمبل ها خود به دو دسته شیطانی و مقدس تقسیم پذیرند . سمبل های مقدس ، سمبل هایی هستند که برای یک قوم یا ملت یا جهان ارزش تلقی شده و همگان درصدد نزدیکی یا دستیابی به آن هستند، اما قسمتی دیگر از سمبل ها جنبه شیطانی و غیر ارزشی دارد و اطلاق آن بر گروه یا دسته ای از افراد و جوامع، باعث بیزاری دیگران از آنها می شود. نمونه بارز آن صلیب شکسته است که امروزه معنای نژادپرستی، ملی‌گرایی افراطی و خشونت به خود گرفته است.

لابی
این روش نوعی تحمیل کردن است . در قرن 17 و 18 بازرگانان انگلیسی و صاحبان صنایع در لابی یا راهروهای مجلس عوام انگلستان حاضر و منتظر نمایندگان می شدند . نمایندگان پس از خروج از سالن از طرف آنان دعوت به صرف چای و شیرینی می شدند و آنان در این بین عقاید خود را به نمایندگان تحمیل می کردند . از آن زمان این واژه مصطلح شد و کم کم به معنای شیوه ای برای نفوذ بر روی حکومت در همه جا بکار گرفته شد . البته لازم به تذکر است که بازرگانان الزاماً خود در این مکان حاضر نمی‌شدند و افراد متعددی را به چنین کارهایی وامی داشتند. که در ابتدای امر نیز از بانوان برای چنین اهدافی استفاده می کردند . این افراد را لابیست می گوین.این شیوه با عناوین دیگری نیز همچون رایزنی معروف و مرسوم می باشد. از نوع لابی آن می توان به فعالیت های مخالفین و موافقین جمهوری اسلامی در مجالس کشورهای اروپایی و آمریکا اشاره کرد. به این ترتیب جوی ناسالم و یا سالم(بسیته به نیات و اهداف خویش) علیه جمهوری اسلامی ایران در سطح رسمی به وجود می آورند و یا حداقل از کمک های مالی آنها برای بقای خود استفاده می‌کنند. نوع داخلی این نوع تبلیغات که با عنوان رایزنی معروف و مرسوم گردیده به این ترتیب است که با توجه به قبول آرا و نظرات علمای دینی در ساختارهای سیاسی و حکومتی ، عده ای قبل از شروع فعالیت‌های سیاسی یا حقوقی خود، افکار آنان را با خود همراه می سازند و سپس موضع خود را به پشتیبانی از آنها بیان می دارند . نمونه این موضوع ارائه نوارهای ضبط شده از ماهواره به عنوان برنامه های ماهواره ای برای علمای مذهبی بود که این امر واکنش شدید آنها در قبال ماهواره را به همراه داشت و اجازه کارهای کارشناسی و مباحث منطقی از مخالفان جمع آوری آنتن های ماهواره ای گرفته و این موضوع مهم بدون کار کارشناسی به صورت قانون منع استفاده از ماهواره  تصویب شد .

اعمال نفوذ روی مرددها و بی طرف‌ها
سرنوشت انتخابات بزرگ و همه پرسی ، ثابت کرده است که اغلب ، اشخاص مردد و بی طرف ها هستند که سرانجام داور نهایی یک کشاکش بزرگ می شوند ، بنابراین باید آن ها را در کنار خود نگه داشت یا حداقل مانع از آن شد که در شمار مخالفان در آیند. مبلغان باید به شکایت و ناراحتی افراد بی‌طرف علاقه نشان دهند و از تعقیب آن ها با شدت و سرسختی امتناع کنند . شهروندان یا افکار عمومی نیز نگرش یکسان به مواضع تبلیغات ندارند بلکه آنها نیز به سه دسته مخالف ، موافق و بیطرف یا مرددها تقسیم می‌شود. طرف های تبلیغات برای تأثیرگذاری بیشتر روی این گروه متمرکز شده و سعی می کنند این گروه ها را با خود همراه سازند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر